Image by Alex Litvin

Vi hjälper dig att analysera, visualisera och förenkla data

​Vi hjälper dig att hantera data och ta fram insikter som förbättrar ditt kommunikationsarbete. Detta gör vi genom att applicera våra analysmetoder.

Exempel på analyser kan vara en multipel regressionsanalys för att förstå vad som driver er försäljning i kommunikationen, klusteranalys för segmentering och skräddarsydd kommunikation eller enklare typer av deskriptiv analys för att förstå kvantiteter eller trender.    

Analyserna översätter vi alltid till agerbara insikter genom att visualisera datan i lättolkade och användbara format. Det kan vara dashboards, grafer och data storytelling.

Nedan presenteras några av de analyser vi kan hjälpa dig att analysera och visualiera för att förbättra ditt kommunikationserbjudande.


Kundsegmentering
Vi hjälper dig att identifiera vilken målgrupp du bör fokusera på i ditt kommunikationsarbete för att få så hög avkastning på dina kommunikationsinsatser som möjligt. Genom att kombinera flera olika datakällor kan vi bygga ut nyanserade kundprofiler bortom de traditionella demografiska profilerna. Detta gör att du kan anpassa kommunikationen till olika målgrupper för att den ska så relevant som möjlig. Givetvis gäller detta även kanalval och vid vilken tidpunkt som kommunikationen bör ske.


Positionering

Vi hjälper dig att guida ditt varumärke i det kommunikativa landskapet för att uppnå en önskad position. Vi gör detta genom att analysera stora mängder extern data vilket ger oss en nyanserad förståelse för hur kommunikationslandskapet ser ut. Därifrån kan vi avgöra hur du på effektivaste sätt når den önskade positionen.

Positioneringsanalysen tar alltid hänsyn till dina målgrupper och konkurrenter vilket också innebär att du ibland kan upptäcka nya positioner på marknaden.

Positioneringsanalysen utgår från en mängd datakällor som kombineras för att guida dig så bra som möjligt. Exempel på data är transaktionsdata, extern mediedata, reviewdata, digital sökdata och enkätdata.

Realtidsanalys av kunddata

Vi har utvecklat en AI-baserad databehandlingstjänst som hjälper dig att förstå vad dina kunder i realtid säger om ditt varumärke eller produkter i dina kundtjänstkanaler (tex. chattar, telefontjänst, supportforum). Genom att förstå dina kunders åsikter kan du enkelt identifiera era brister och i ett tidigt skede upptäcka uppkommande kriser. All data visualiseras i ett dashboard som också går att hämta hem i realtidsrapporter. 


Mediebevakning

Vi hjälper dig att få en bild av det digitala medielandskapet och mäta nyckeltal såsom SoV och sentiment av varumärken, personer och ämnen​.

Den digitala medieanalysen bygger på en kombination av digitala verktyg och levereras som rapporter med tillhörande analyser eller i ett digitalt dashboard som uppdateras löpande.


Dashboard visualisering

Vi kan även hjälpa dig med att samla  och visualisera data på ett samlat ställe så som en dashboard. Vi är vana att arbeta med olika dashboardlösningar såsom Tableau och Google Data Studio.

Image by David Travis
Image by Alex Litvin
Image by Alex Block

Skapa riktad och mätbar kommunikation

mindEngines analysarbete grundar sig alltid i din kommunikativa utmaning och strategi. Vårt mål är att alltid leverera agerbara insikter som hjälper dig att bygga mätbara och riktade kommunikationsinsatser och strategier.

Analysera, visualisera och förenkla data

Vi hjälper dig att hantera data och ta fram insikter som förbättrar ditt kommunikationsarbete. Detta gör vi genom att applicera våra analysmetoder. Sedan transformerar vi datan till agerbara insikter genom att visualisera datan i lättolkade och användbara format såsom dashboards, grafer och data storytelling.

Källoberoende datainsamling

Vi är inte bundna till en typ av datakälla (t.ex. enkäter) och kan därför skapa insiktsunderlag med hög relevans genom att kombinera flera datakällor. Detta ger oss även frihet att hjälpa dig att förstå vilka datakällor som du kan använda som underlag för att få svar på dina kommunikativa frågor.