Brand Tracking

Följ hur kännedomen och perceptionen kring ditt varumärke och dina konkurrenter utvecklas över tid med mindEngines varumärkesmätning.

Vi levererar agerbara insikter genom att kombinera smarta data med tung erfarenhet från kommunikations- och marknadsföringsbranschen, såsom vår syster Strateg Agency som vunnits Årets Byrå de senaste två åren.

Image by FitNish Media

Vi kombinerar marknadsledande verktyg med vår metodik för att mäta och aggregera insikter på ett sätt som passar just dig. Typiska metoder inkluderar:

  • Enkätstudier där vi använder världsledande panelverktyg för att nå och samla insikter kring relevanta målgrupper. Med hjälp av dem blir vi geografiskt oberoende och kan nå nästintill alla målgrupper.

  • Digitala skrapningar av media och sökmotorer för att förstå hur intresset utvecklas kring ditt varumärke i media. Vad säger människor om dig och hur rate:ar de dig på olika omdömessidor. Denna metod lämpar sig bäst för bolag som massproducerar och säljer mot privata konsumenter såsom FMCG- och modeindustrin.

  • Djupintervjuer och fokusgrupper vilket lämpar sig bäst för mindre marknader eller perioder i stor och oförutsägbar förändring såsom Coronapandemin. Denna metod är mer tillämpbar än någonsin givet förändringen i det digitala beteendet som kommit som resultat av COVID-19.

Image by Pero Kalimero

Marknadssegmentering

Få djupare insikt om din marknad - vem det är och vad hen tycker.

Medierapport

Få full koll på vad som sägs om dig i medielandskapet.