Image by Alex Block

Vi hjälper dig med källoberoende datainsamling och data strukturering

Grunden till en välfungerande datadriven kommunikation är såklart bra data. Beroende på om den kommunikativa frågeställningen handlar om att hitta en välfungerande positionering, de bästa segmenten att kommunicera mot, sin målgrupps specifika behov krävs olika typer av data. 

Vi har därför valt att inte binda oss till en typ av data (t.ex. enkäter) och kan därmed skapa insiktsunderlag med hög relevans och en frihet att hjälpa våra kunder att förstå vilka datakällor som kunder kan användas för att få svar på olika kommunikativa frågor.

Identifiera relevanta datakällor

Vi hjälper dig att identifiera relevant data från externa datakällor för att kunna besvara olika frågeställningar i ditt kommunikationsarbete. 

Det kan handla om att hitta data som ger dig insikter om dina kunder eller intressenter, tex demografisk, psykografisk information. Likt väl kan det vara att spionera på dina kunder och deras kommunikationsarbete för att lära sig av vad som fungerar bra och vice versa. Det kan också handla om att identifiera datakällor med värdefull statistik som kan användas som kommunikationsunderlag.


Vi är innovativa när det kommer till datakällor och kombinerar olika typer av datakällor för att det på bästa möjliga vis ska passa ditt behov. Vi är inte bundna till traditionella datakällor utan har stor tilltro till alternativa data som ofta är billigare och mer exakt.


Några exempel på datakällor är: 

  • Geodata

  • Publik/offentlig data

  • Social media data

  • Review/betygsdata

  • Finansiell data

  • Köpbeteendedata

  • Digital sökdata


Datagenerering

Är du trött på att gissa på vad din målgrupp verkligen tycker och tänker men har inte data för att ta reda på det? Då hjälper vi dig att samla/skapa ny data för detta ändamål.

Det finns många möjligheter att samla in ny data varav några alternativ är enkätundersökningar, digitala polls, A/B-testning och kvalitativa undersökningar och djupstudier.


Vid enkätundersökningar har ett samarbete med Cint och därmed tillgång till mer än 100 miljoner respondenter världen över.  

Datainsamling 

Vi hjälper dig att samla in och strukturera intern och extern data som är relevant för ditt specifika  kommunikationsändamål. Vi är vana att hantera olika typer av data-format och storleksmängder som exempelvis big data. 

Är du intresserad av real-tidsdata från externa datakällor kan vi även hjälpa dig med API-integrationer. 


GDPR

Den persondata vi samlar in säkerställer vi är i linje med GDPR.

Image by David Travis
Image by Alex Litvin
Image by Alex Block

Skapa riktad och mätbar kommunikation

mindEngines analysarbete grundar sig alltid i din kommunikativa utmaning och strategi. Vårt mål är att alltid leverera agerbara insikter som hjälper dig att bygga mätbara och riktade kommunikationsinsatser och strategier.

Analysera, visualisera och förenkla data

Vi hjälper dig att hantera data och ta fram insikter som förbättrar ditt kommunikationsarbete. Detta gör vi genom att applicera våra analysmetoder. Sedan transformerar vi datan till agerbara insikter genom att visualisera datan i lättolkade och användbara format såsom dashboards, grafer och data storytelling.

Källoberoende datainsamling

Vi är inte bundna till en typ av datakälla (t.ex. enkäter) och kan därför skapa insiktsunderlag med hög relevans genom att kombinera flera datakällor. Detta ger oss även frihet att hjälpa dig att förstå vilka datakällor som du kan använda som underlag för att få svar på dina kommunikativa frågor.