Image by Celpax

Marknadssegmentering

All kommunikation sker på mottagarens villkor. Därför är det viktigt att verkligen känna sina kunder och sin marknad. mindEngine identifierar dina starkaste kundsegment och nya potentiella kunder med hjälp av etablerad metodik och skräddarsydda approacher.

Vi använder världsledande verktyg för att samla och analysera data. Resultatet är insiktsunderlag som definierar segmenten samt beskriver deras behov och drivkrafter.

För att samla data använder vi kvantitativa och/eller kvalitativa approacher, varvid de specifika metoderna är:

  • Enkätstudier: en kvantitativ approach som ger en mätbar överblick av din marknad. Data samlas i samarbete med världsledande panelföretag, vilket möjliggör datainsamling av nästintill alla marknader oavsett geografi eller demografi.

  • Fokusgrupper och djupintervjuer: kvalitativa approacher som ger djup insikt i marknadssegmentens åsikter. Givet de digitala beteendeförändringarna som följt Coronapandemin är detta format mer tillgängligt än någonsin, varvid vi har utvecklat en intervjumetodik som passar även det digitala formatet för bibehållen insiktskvalitet.

  • Digital spaning: en kvantitativ approach som möjliggörs i takt med att människan blir alltmer digital och lämnar allt fler digitala spår. Vi skrapar webben och medierna och aggregerar sedan alla dessa åsikter för att skapa en förståelse utifrån människornas egna och frivilliga uttryck. Denna metodik är framförallt lämplig för varumärken som engagerar många privatpersoner såsom klädes- och spelvarumärken.

Tillsammans med ledande kommunikationsexperter från mindEngines systerbolag ger vi förslag på strategier för hur du kan konvertera människor till önskat beteende idag och i framtiden.

Vilken metod passar bäst för segmentering?

Framförallt beror det på din marknads storlek och dess generella beteende. För stora marknader som i hög grad engagerar privatpersoner (t.ex. sport eller kläder) passar kvantitativa metoder såsom enkätstudier och digitala spaningar. Enkätstudier passar även för marknader i medelstorlek och nischade marknader som består av människor som sällan uttrycker sig kring varumärken eller produkter såsom varumärken som ännu inte finns på marknaden. Oavsett marknad passar fokusgrupper och djupintervjuer för att samla insikter, men för större marknader rekommenderar vi att man kompletterar med en kvantitativ metod för att göra insikterna mätbara och för att säkerställa att insikterna från intervjuerna är representativa för marknaden.

Hur använder era kommunikationsexperter dessa insikter?

All kommunikation sker på mottagarens villkor – vi hjälper experterna att döda magkänslan och på riktigt förstå mottagaren. Vi samlar data och omvandlar dem till insiktsunderlag som vi delar med experterna, som i sin tur utvecklar allt från go-to-market strategier till annonskampanjer. Exempel insiktsvariabler som vi vanligtvis arbetar med och delar:

  • Rangordning av mest attraktiva segment utifrån storlek, perception, consideration m.m.

  • Värdering av viktigaste attribut – per segment och för hela marknaden.

  • Identifiering av tvillingar på marknaden för utveckling av strategier för att generera nya leads och kunder.

Image by Ryoji Iwata

Brand Tracking

För dig som kontinuerligt vill mäta marknadens kännedom och perception av ditt varumärke