Image by David Travis

Vi hjälper dig att skapa mätbar och riktad kommunikation

Tiden är långt gången då marknadsförare och kommunikatörer kunde förlita sig på sin magkänsla. So long, Don Draper. Tillgången till data och teknisk innovation skapar många möjligheter men samtidigt många utmaningar och frågeställningar såsom vilka verktyg och variabler kan jag använda för att mäta min kommunikation? Hur kan jag använda data för att i realtid optimera min kommunikation?


På samma sätt som ingen hade accepterat en CFO som inte kan svara på hur mycket företaget omsätter kan inte kommunikatörer längre skylla på att “kommunikation inte går att mäta”. Istället måste kommunikatörer anamma mätbarhet i deras kommunikationsinsatser för att skapa insikter och framförallt affärer, och således långsiktigt behålla sin plats vid ledningsbordet.


Därför grundar sig vårt analysarbete alltid i din strategi och kommunikativa utmaning. Vårt mål är att alltid leverera agerbara insikter som hjälper beslutsfattare att bygga mätbara och effektiva kommunikationsinsatser och strategier.

Nedan presenteras några delar av vårt erbjudande för mätbar och riktade kommunikationsinsatser.


Mätbar kommunikation

Vi hjälper dig att öka mätbarheten av din kommunikation så att du kan effektivisera, optimera, och utvärdera dina kommunikationsinsatser. 


Modern mätbar kommunikation genererar många möjligheter såsom att kunna bevisa effekten av din marknadsföring och kommunikation med OKR:er (Objectives and Key Results) som hjälper dig att se om du når dina mål, om du presterar bättre än dina konkurrenter och om du rör dig mot att uppfylla dina stora strategiska mål. Baserat på samma filosofi hjälper i även våra kunder att bedöma värdet (ROI) av deras kommunikation och således förstå vad de faktiskt får ut av sin budget.


​Skräddarsydd kommunikation

Henry Ford sägs ha sagt att hans kunder får välja vilken färg de vill för sin Ford Model T så länge färgen är svart. Detta var över 100 år sedan och vi ser idag allt fler case som visar kraften av att skräddarsy ditt meddelande så att individer på marknaden känner att du talar till just dem. I en värld med jämförelsesidor, ett överflöd av marknadsföringskampanjer och en allt mer bortskämd konsument blir det ännu viktigare att de känner att du bäst förstår dem och deras behov och utmaning. Så, vilken färg vill du ha på din bil?


Vi hjälper våra kunder att bättre kommunicera mot sina kunder och sin marknad genom att skräddarsy deras meddelande, uttryck och kanaler - så att du kan nå rätt person med rätt kommunikation.


Agil kommunikation

Klassisk och modern kommunikation kan jämföras med att navigera sig med en karta och en GPS. Med en karta måste man stanna för att utvärdera var man är och vilken riktning man ska gå näst, vilket liknar klassisk kommunikation på så sätt att man gör en insats eller aktivitet och sedan utvärderar den och planerar inför nästa aktivitet. Det är en process som fungerar men är något stel och tar mycket planeringstid (då man står still). Med en GPS kan man enkelt och iterativt hela tiden röra sig framåt då den visar var du är. Ja, ibland går det för snabbt och man missar en avfart men det går fortfarande snabbare i överlag än att planera via en karta. Den agila kommunkationsprocessen handlar om att arbeta iterativt med tester och hög mätbarhet för att 1) lägga mer tid på produktion istället för planering och för att 2) marknaden är bäst på att avgöra vad marknaden tycker.


Vi hjälper våra kunder att i realtid utvärdera deras kommunikationsinsaters effekt på marknaden för att kunna investera i bevisat effektiv kommunikation och optimering av kommunikationsinsatser. Detta grundar sig i att skapa en mätbar och digital marknadsföring och kommunikation.

Image by David Travis
Image by Alex Litvin
Image by Alex Block

Skapa mätbar och riktad kommunikation

mindEngines analysarbete grundar sig alltid i din kommunikativa utmaning och strategi. Vårt mål är att alltid leverera agerbara insikter som hjälper dig att bygga mätbara och riktade kommunikationsinsatser och strategier.

Analysera, visualisera och förenkla data

Vi hjälper dig att hantera data och ta fram insikter som förbättrar ditt kommunikationsarbete. Detta gör vi genom att applicera våra analysmetoder. Sedan transformerar vi datan till agerbara insikter genom att visualisera datan i lättolkade och användbara format såsom dashboards, grafer och data storytelling.

Källoberoende datainsamling

Vi är inte bundna till en typ av datakälla (t.ex. enkäter) och kan därför skapa insiktsunderlag med hög relevans genom att kombinera flera datakällor. Detta ger oss även frihet att hjälpa dig att förstå vilka datakällor som du kan använda som underlag för att få svar på dina kommunikativa frågor.