Image by Markus Winkler

Mediebevakning - made simple

Mediebevakningen håller dig uppdaterad om de senaste konversationerna om ditt varumärke, konkurrenter eller intressanta ämnen så att du snabbare kan hantera rörelser i media.

Enkel uppstartsprocess: våra kunder slipper genomföra testdemos och lära sig verktyg – istället sätter vi upp bevakningen i våra verktyg åt dig. Vi hjälper dig att spendera din tid där den gör skillnad.

One-stop shop: mindEngine använder flertalet verktyg för att skrapa data från medielandskapet. Sedan sållar vi bort irrelevant underlag, och delar sedan med dig de viktigaste insikterna och konversationerna. Detta sparar våra kunder tid och pengar samt ökar bevakningskvaliteten då de inte själva behöver spendera tid på att lära sig olika verktyg och manuellt sålla bort irrelevanta artiklar.

Medierådgivning från kommunikationsexperter: genom att kombinera mindEngines dataskills och Diplomatgruppens expertis levererar vi kommunikationsstrategisk rådgivning så att du vet hur du ska agera när du och ditt varumärke nämns i media.​

Vilka medier täcker ni?

Nästan alla. Med vår verktygsarsenal täcker vi globalt miljontals redaktionella publikationer, de största sociala medierna, de största tal- och podcastmedierna, Youtube, Googlesök, och print (endast Sverige). Vi har inte åtkomst till stängda forum såsom stängda Facebookgrupper.

Medierapport

För dig som vill få en fullständig rapport och strategisk rådgivning kring vad som sägs och har sagts i media om utvalda varumärken och ämnen.

Stockholm Sweden Panorama