Image by camilo jimenez

Få koll på medielandskapet med medierapporter

Vi förser kommunikatörer med avgörande kunskap om attityder och beteenden på mediespelplanen i förhållande till utvalda varumärken och ämnen genom att utvärdera och analysera aktivitet i sociala och redaktionella medier, designa och följa upp digitala KPI: er, och ger datadrivna rekommendationer på hur ni kan stärka ert varumärkes närvaro i det digitala medielandskapet.

Med medierapporten kan kommunikatörer utifrån ägd och förtjänad medietäckning sätta mätbara mål, fatta datadrivna beslut, säkerställa en modern OMNI-kanalstrategi, optimera sin kanalportfölj med mera. I samarbete med experter från Sveriges största kommunikationskoncern omvandlar vi data till konkreta strategiska rekommendationer.

 

Vilka insikter kan en medierapport ge?

 • Thought Leadership: identifiera vilka aktörer som äger olika frågor i media, och vilka frågor som du kan ta ägarskap (d.v.s. thought leadership) över.

 • Mätbar kommunikation för målsättning, strategi och utvärdering: medierapportens kvantitativa approach gör delar av din kommunikation mätbar, således möjliggörs målsättning, uppföljning och slutligen utvärdering av kommunikationen. I samarbete med Diplomatgruppen hjälper vi dig att förstå vilka mål som skapar affärsnytta, vilka strategier som hjälper dig att uppnå dem, samt uppföljning och utvärdering för att säkerställa att målen har nåtts.

 • Konsekventa OMNI-kanaler: för dig som behöver överblick över ditt varumärkes uttalanden i media och uppsättning av kanaler hjälper vi dig att se till att varumärket håller en konsekvent och stilren profil mot media, oavsett kanal och media.

 • Trendande ämnen i media: förstå vilka ämnen som trendar i media – och vilka ämnen som kommer att trenda.

 • Viktiga stakeholders: identifiera vilka aktörer som är mest intresserade av ett ämne eller varumärke och vilka som engagerar sig mest kring det i media.

 • Positionering och associerade ämnen: förstå vilka ämnen som relaterar till ditt och dina konkurrenters varumärken och hur ni positioneras i media. Få koll på hur dina konkurrenter positionerar sig själva.

Vilka medier täcker ni?

 • Redaktionella media såsom artiklar från nyhetsförlag eller företag.

 • Sociala media såsom de största sociala medieplattformarna, bloggar, diskussionsforum och Youtube.

 • Talmedia såsom podcasts.

 • Printmedia i Sverige såsom lokala dags- tidningar eller industritidningar.

 • Sökmedia såsom trendande ämnen i Googles sökmotor.

Hjälper det verkligen att veta hur många artiklar som skrivs?

Nej, det gör det sällan – det var därför vi valde att utmana vår branschen genom att (ironiskt nog) inte ha en 100% datadriven analysprocess, utan kompletterar analysen med tung kommunikationserfarenhet från relevanta expertområden såsom opinionsbildning, marknadsföring och Investor Relations. Detta gör att rapporten sätts i ett sammanhang där det kvantitativa och kvalitativa omvandlar enkla data till agerbara insikter.

Hur frekvent borde man mäta media?

Det beror på till vilken grad de utvalda varumärkena eller ämnena påverkas och skiftar under en given period eller hur aggressivt man vill ompositionera sitt varumärke och skifta en stor fråga, men kommunikatörer rekommenderas att se över medieläget åtminstone årligen - varvid en rapport kan användas både som utvärdering av föregående period och som underlag för generell målsättning inför nästa period. Vi rekommenderar högre frekvenser och uppföljningar under projekttiden exempelvis vid specifika satsningar såsom kampanjer och aggressiva ompositioneringar eller vid pågående krishantering.

Insikterna kan delas inför, under eller efter en period. T.ex. inför ett nytt år eller kampanj för att sätta kommunikativa mål, under perioden för uppföljning på rullande basis såsom månads- eller kvartalsvis och efter perioden för utvärdering och ny målsättning.

 
In the Woods

Mediebevakning

För dig som vill koll i realtid på de konversationer som håll om utvalda varumärken och ämnen.

 
 • Facebook
 • LinkedIn

Nybrokajen 5, 111 48 STOCKHOLM
Slöjdgatan 39, 703 83 ÖREBRO

©2021 by mindEngine